Андрухов Валерій Михайлович

Резюме

к.т.н., доцент кафедри ПЦБ, член-кореспондент академії будівництва України, заст. завідувача кафедри, очолює роботу СПКБ «ВІННИЦЯ-ХХІ».

 

Викладає дисципліни: «САПР в будівництві», «Конструкції з дерева та пластмас», «Залізобетонні конструкції», а також сприяє впровадженню в навчальний процес та інженерну практику досвіду числового моделювання НДС елементів системи «основа-фундамент-наземна частина» багатоповерхових будівель.

Коло науково-практичних інтересів:

  • інноваційні інформаційні технології проектування;
  • документування, управління та супроводу будівельних інвестиційних проектів на протязі їх життєвого циклу;
  • обстеження технічного стану інженерних споруд з розробкою рекомендацій з відновлення експлуатаційної придатності.

Нагороджений грамотами: вінницької обласної держадміністрації (2012), вінницького міського голови (2011) і ВНТУ та подяками ДП НДІАСБ і ПП «Ар-Кадія» за активне впровадження в навчальний процес програмних комплексів.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Динамические воздействия на многоэтажные здания при гидровзрывном уплотнении грунтов», науковий керівник д.т.н., проф. Немчинов Ю.І. (НДІБК м. Київ).